Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hepcludex 2 mg poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: BULEVIRTIDE X-ACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

BULEVIRTIDE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1446
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 juli 2020
Niet beschikbaar