Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hepcludex 2 mg poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: BULEVIRTIDE X-ACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

BULEVIRTIDE
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCARBONAAT 0-WATER (E 500 (I))
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1446
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 juli 2020
Niet beschikbaar