Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kixelle 100 IE/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: INSULINE ASPART
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/20/1506
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 februari 2021
Niet beschikbaar