Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bemrist Breezhaler 125 microgram/62,5 microgram inhalatiepoeder in harde capsules

Werkzame stof: MOMETASONFUROAAT


Registratienummer: EU/1/20/1441
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 mei 2020
Niet beschikbaar