Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Byfavo 20 mg, poeder voor oplossing for injectie of infusie

Werkzame stof: !!ZIE SPC SAMENSTELLING overeenkomend met
!!ZIE SPC


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1505
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 maart 2021
Niet beschikbaar