Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tecartus 0.4-2.0 x 10^8 cellen, dispersie voor infusie

Werkzame stof: !!ZIE SPC


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Officiële productinformatie is nog niet beschikbaar.
Registratienummer: EU/1/20/1492
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 december 2020
Niet beschikbaar