Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trimbow 88 microgram/5 microgram/9 microgram, inhalatiepoeder

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
GLYCOPYRRONIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GLYCOPYRRONIUM
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Registratienummer: EU/1/17/1208
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 april 2021
Niet beschikbaar