Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rubicard 3,7 GBq radionuclide generator

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Rubicard en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel is een radiofarmaceutisch product en wordt uitsluitend toegepast om te kijken welke ziekte u heeft.
Met Rubicard 3,7 GBq radionuclide generator wordt een oplossing voor injectie met rubidiumchloride (Rb 82) bereid. Deze radioactieve oplossing wordt bij u geïnjecteerd. Daarna worden met een speciale camera beelden gemaakt van uw hart. Zo kan de nucleair geneeskundige de conditie van de kransslagaders van uw hart beoordelen.
Het gebruik van dit middel gaat gepaard met blootstelling aan kleine hoeveelheden radioactiviteit. Uw arts en nucleair geneeskundige hebben overwogen dat het klinische voordeel van deze procedure met radioactief geneesmiddel voor u opweegt tegen het risico als gevolg van straling.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 121869
ATC: V09GX04 - Rubidium (82 Rb) chloride
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 december 2019
Handelsvergunning houder: Rubigen B.V.
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 'S-HERTOGENBOSCH
Niet beschikbaar