Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atazanavir Medicopharm 150 mg, harde capsules

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 122335
Procedurenummer: NL/H/4247/001
ATC: J05AE08 - Atazanavir
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 juli 2019
Handelsvergunning houder: Medicopharm AG
Stangenreiterstraße 4
83131 NUßDORF AM INN (DUITSLAND)