Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fulvestrant Stada 250 mg oplossing voor injectie

Werkzame stof: FULVESTRANT
ATC: L02BA03 - Fulvestrant
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 100 mg/ml
BENZYLBENZOAAT
CASTOROLIE
ETHANOL 96 % 100 mg/ml
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 122484
Procedurenummer: DE/H/5465/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 augustus 2019
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar