Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amlodipine/Valsartan/HCT 10 mg/160 mg/25 mg Focus, filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Amlodipine/Valsartan/HCT Focus en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amlodipine/Valsartan/HCT Focus bevatten drie stoffen, amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide. Deze stoffen helpen allemaal een hoge bloeddruk onder controle te houden.
- Amlodipine behoort tot een groep stoffen die “calciumkanaalblokkers” wordt genoemd.

Amlodipine verhindert dat calcium kan binnendringen in de wand van de bloedvaten, wat de
samentrekking van de bloedvaten tegenhoudt.
- Valsartan behoort tot een groep stoffen die “angiotensine II-receptorantagonisten” wordt

genoemd. Angiotensine II wordt aangemaakt door het lichaam en doet de bloedvaten
samentrekken, waardoor de bloeddruk stijgt. Valsartan verhindert het effect van angiotensine II.
- Hydrochloorthiazide behoort tot een groep stoffen die “thiazidediuretica” wordt genoemd.

Hydrochloorthiazide verhoogt de urineproductie waardoor ook de bloeddruk daalt.
Als gevolg van deze drie mechanismen, ontspannen de bloedvaten zich en verlaagt de bloeddruk.

Amlodipine/Valsartan/HCT Focus wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen bij volwassenen van wie de bloeddruk al onder controle is terwijl ze amlodipine, valsartan en hydrochloorthiazide gebruiken en die baat kunnen hebben bij het innemen van een tablet die alle drie de stoffen bevat.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 123068
Procedurenummer: PT/H/2149/004
ATC: C09DX01 - Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 oktober 2019
Handelsvergunning houder: Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM ZAANDAM
Niet beschikbaar