Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Carmustine Tillomed 100 mg, poeder en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor infusie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS CARMUSTINE TILLOMED EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Carmustine Tillomed 100 mg, poeder en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor infusie is een geneesmiddel dat carmustine bevat. Carmustine behoort tot een groep middelen tegen kanker die bekend staan als nitroso-urea en die werken door de groei van kankercellen te vertragen.

Dit middel wordt gebruikt om klachten van patiënten te verminderen en te voorkomen (palliatieve behandeling). Daarnaast wordt dit middel in combinatie met andere goedgekeurde middelen tegen kanker gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kanker, zoals:
 hersentumoren – glioblastomen, medulloblastomen, astrocytomen en gemetastaseerde hersentumoren

 multipel myeloom (kwaadaardige tumor die zich uit het beenmerg ontwikkelt)

 ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker)

 niet-Hodgkin lymfomen (lymfeklierkanker)

 tumoren van het maag-darmkanaal of spijsverteringskanaal

 maligne melanoom (huidkanker)

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 123151
Procedurenummer: NO/H/0289/001
ATC: L01AD01 - Carmustine
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 augustus 2019
Handelsvergunning houder: Tillomed Pharma GmbH
Manhagener Allee 36
22926 AHRENSBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar