Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alfentanil Kalceks 0,5 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Alfentanil Kalceks en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Alfentanil Kalceks bevat de werkzame stof alfentanilhydrochloride (hierna alfentanil genoemd). Het hoort bij een groep geneesmiddelen die 'opioïde anesthetica' worden genoemd. Alfentanil is een sterke pijnstiller (analgeticum) die in ziekenhuizen wordt gebruikt. Het begint snel te werken en werkt dan voor een korte tijd. Het wordt daarom gebruikt voor verdoving bij operaties en onderzoeken.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij volwassenen:

als pijnstiller voor het starten en/of in stand houden van volledige verdoving (algehele anesthesie).

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen en jongeren tot 18 jaar:


als pijnstiller samen met een slaapmiddel (hypnoticum) om te zorgen voor verdoving (anesthesie);


als pijnstiller in combinatie met volledige verdoving (algehele anesthesie) voor zowel korte als lange operaties.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 123698
Procedurenummer: DK/H/2900/001
ATC: N01AH02 - Alfentanil
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 augustus 2019
Handelsvergunning houder: AS KALCEKS
Krustpils iela 53
LV 1057 RIGA (LETLAND)
Niet beschikbaar