Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amlodipine/Valsartan/Hydrochloorthiazide Teva 10 mg/160 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: AMLODIPINEBESILAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
AMLODIPINE
HYDROCHLOORTHIAZIDE
VALSARTAN
ATC: C09DX01 - Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 4000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 123712
Procedurenummer: SE/H/1850/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 april 2020
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar