Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Natriumoxybaat Kalceks 500 mg/ml drank

Werkzame stof: NATRIUMHYDROXYBUTYRAAT
ATC: N07XX04 - Sodium oxybate
Hulpstoffen: APPELZUUR, (DL)(+-)(E 296)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Vloeistof voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 123885
Procedurenummer: EE/H/0283/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 augustus 2019
Handelsvergunning houder: AS KALCEKS
Krustpils iela 53
LV 1057 RIGA (LETLAND)
Niet beschikbaar