Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cisordinol Depot 200 mg/ml, injectievloeistof i.m.

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS CISORDINOL DEPOT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Cisordinol Depot bevat de werkzame stof zuclopentixol. Cisordinol Depot behoort tot de groep geneesmiddelen bekend als antipsychotica (ook wel neuroleptica genoemd) die worden voorgeschre- ven voor een psychose (geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is).
Deze geneesmiddelen werken op zenuwbanen in bepaalde gebieden van de hersenen en helpen de onbalans van bepaalde chemische stoffen in de hersenen, die de symptomen van uw ziekte veroorza- ken, te corrigeren.

Cisordinol Depot gaat de verschijnselen tegen van een (ernstige) geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), zoals waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie, wantrouwen en lichamelijke onrust. Cisordinol Depot kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie, en bij de symptomatische behandeling van ernstige onrust en opwinding.

Uw arts kan Cisordinol Depot ook om een andere reden voorschrijven. Mocht u vragen hebben over de reden van het voorschrijven van Cisordinol Depot, vraag dat dan aan uw arts waarom het aan u is voorgeschreven.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 1 april 2017

Registratienummer: RVG 125022//07288
ATC: N05AF05 - Zuclopenthixol
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 augustus 2019
Handelsvergunning houder: Dr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Niet beschikbaar