Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Inhalator, 100 microgram/dosis, aërosol, oplossing

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
ATC: R03BA01 - Beclometasone
Hulpstoffen: ETHANOL 4,7 mg/dosis
NORFLURAAN
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125233//21938
Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 augustus 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar