Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Shiepz Melatonine 3 mg tabletten

Werkzame stof: MELATONINE
ATC: N05CH01 - Melatonin
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125559
Procedurenummer: FI/H/1049/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 december 2020
Handelsvergunning houder: VEMEDIA Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX DIEMEN
Niet beschikbaar