Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amfexa 5 mg tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS AMFEXA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Wat is Amfexa 5 mg*

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 20 juli 2018

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 125714//110336
ATC: N06BA02 - Dexamfetamine
Land van herkomst: Noorwegen
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 november 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar