Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat BModesto 200/6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS BECLOMETASONDIPROPIONAAT/FORMOTEROLFUMARAATDIHYDRAAT BMODESTO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

eclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat BModesto 200/6 microgram/dosis is een poeder dat via de mond wordt geïnhaleerd en rechtstreeks in uw longen terechtkomt. Het bevat twee werkzame stoffen: beclometasondipropionaatanydraat en formoterolfumaraatdihydraat.
-Beclometasondipropionaat behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden
(bijnierschorshormonen) worden genoemd (vaak kortweg steroïden genaamd) en die een
ontstekingsremmende werking hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in de wanden van de kleine
luchtwegen in de longen verminderen. Steroïden worden bij astma gebruikt om de symptomen te
behandelen en te voorkomen.

-Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die langwerkende
bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw luchtwegen ontspannen. Op deze manier
verwijden ze de luchtwegen, waardoor u makkelijker lucht in en uit uw longen kunt ademen.

Gezamenlijk maken deze twee werkzame stoffen het ademhalen makkelijker. Ook helpen ze astmasymptomen zoals kortademigheid, piepen en hoesten te voorkomen.
Dit middel wordt gebruikt om volwassenen die lijden aan astma te behandelen. Als u dit middel voorgeschreven heeft
gekregen is het waarschijnlijk dat:
 uw astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en ‘zo nodig’ kortwerkende
bronchusverwijders (luchtwegverwijders die u gebruikt als u voelt dat dit nodig is; hieronder ook inhalator voor symptoomverlichting en verlichtingsinhalator genoemd), of  uw astma goed reageert op behandeling met zowel corticosteroïden als langwerkende bronchusverwijders.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 4.2, 4.4, 4.8 en 6.6: 24 november 2018.

Registratienummer: RVG 125716//115695
ATC: R03AK08 - Formoterol and beclometasone
Land van herkomst: Frankrijk
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 31 december 2019
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar