Zoeken

Terug naar resultaatlijst

AmBisome liposomale amfotericine B 50 mg, poeder voor dispersie voor infusie

Werkzame stof: AMFOTERICINE B
ATC: J02AA01 - Amphotericin B
Hulpstoffen: CHOLESTEROL
DINATRIUMSUCCINAAT 6-WATER
DISTEAROYLFOSFATIDYLGLYCEROL
FOSFATIDYLCHOLINE, SOJA, GEHYDREERD
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
TOCOFEROL, DL-ALFA (E 307)
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor dispersie voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125987//15610
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 mei 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar