Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Suprefact Depot 3 maanden, implantatiestift 9,45 mg

Werkzame stof: BUSERELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
BUSERELINE
ATC: L02AE01 - Buserelin
Hulpstoffen: MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
Farmaceutische vorm: Implantaat
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126058//21170
Land van herkomst: Bulgarije
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar