Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Co-Renitec 20/12,5 mg tabletten

Werkzame stof: ENALAPRILMALEAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
ENALAPRIL
HYDROCHLOORTHIAZIDE
ATC: C09BA02 - Enalapril And Diuretics
Hulpstoffen: IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126122//11825
Land van herkomst: Spanje
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 januari 2020
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar