Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Humaan Albumine CSL Behring 200 g/l oplossing voor infusie

Werkzame stof: HUMAAN ALBUMINE
ATC: B05AA01 - Albumin
Hulpstoffen: N-ACETYL-D,L-TRYPTOFAAN
NATRIUMCAPRILAAT
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 126449
Procedurenummer: DE/H/1943/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 februari 2021
Handelsvergunning houder: CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 MARBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar