Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amoxicilline/Clavulaanzuur Eureco-Pharma 1000 mg/200 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: AMOXICILLINE NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
CLAVULAANZUUR
ATC: J01CR02 - Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
Hulpstoffen: GEEN HULPSTOFFEN
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126676//112798
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 januari 2021
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar