Zoeken

Terug naar resultaatlijst

IOPIDINE 1% m/v 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Werkzame stof: APRACLONIDINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
APRACLONIDINE
ATC: S01EA03 - Apraclonidine
Hulpstoffen: NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, oplossing
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126913//19708
Land van herkomst: Zweden
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juli 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar