Zoeken

Terug naar resultaatlijst

GlucaGen HypoKit 1 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: GLUCAGONHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GLUCAGON (rDNA)
ATC: H04AA01 - Glucagon
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127049//02011
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 augustus 2020
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar