Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Thymoglobuline 5 mg/ml, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ANTI-HUMAAN THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE, KONIJN
ATC: L04AA04 - Antithymocyte Immunoglobulin (Rabbit)
Hulpstoffen: GLYCINE (E 640)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCHLORIDE
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127581//19204
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 december 2020
Handelsvergunning houder: Orifarm A/S
Energivej 15
5260 ODENSE (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar