Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Durogesic 100 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik

Werkzame stof: FENTANYL
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Hulpstoffen: COPOLYMEER VAN 2-ETHYLHEXYLACRYLAAT (68,3), VINYLACETAAT (25,5), 2-HYDROXYETHYLACRYLAAT (5,2)
COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLACETAAT
POLYESTERFILM, GESILICONEERD
POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT
Farmaceutische vorm: Pleister voor transdermaal gebruik
Toedieningsweg: Transdermaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127930//16848
Land van herkomst: Polen
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 maart 2021
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar