Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Arum triphyllum

Werkzame stof: ARUM TRIPHYLLUM D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80235
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 december 1998
Handelsvergunninghouder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar