Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Gelsemium sempervirens

Werkzame stof: GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Potentie: D4, D6, D12


Registratienummer: RVH 80417
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 januari 1999
Handelsvergunninghouder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar