Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zincum valerianicum

Werkzame stof: ZINCUM VALERIANICUM D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Potentie: D4, D6, D12


Registratienummer: RVH 80463
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 februari 2002
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar