Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zincum metallicum

Werkzame stof: ZINCUM METALLICUM D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80469
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 maart 2002
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar