Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Viola tricolor

Werkzame stof: VIOLA TRICOLOR D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Potentie: D4, D6, D12


Registratienummer: RVH 80478
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 september 1998
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar