Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Urtica urens

Werkzame stof: URTICA URENS D4, D6, D12
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Potentie: D4, D6, D12


Registratienummer: RVH 80500
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 februari 1999
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar