Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rotarix suspensie voor oraal gebruik

Werkzame stof: HUMAAN ROTAVIRUS, monovalent, levend geattenueerd, RIX4414 Stam 6 CCID50/flacon
Hulpstoffen: ADIPINEZUUR (E 355)
DULBECCO'S GEMODIFICEERD EAGLES MEDIUM
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/05/330
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 september 2008
Niet beschikbaar