Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Dysport 300 E, poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOXINE TYPE A HAEMAGGLUTININECOMPLEX 300 E/flacon
ATC: M03AX01 - Botulinum Toxin
Hulpstoffen: HUMAAN ALBUMINE
LACTOSE 1-WATER
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 110868
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 februari 2013
Handelsvergunninghouder: IPSEN Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS HOOFDDORP