Zoeken

Terug naar resultaatlijst

DuoResp Spiromax 160 microgram/4,5 microgram inhalatiepoeder

Werkzame stof: BUDESONIDE 200 µg/dosis
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER 6 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL 4,9 µg/dosis
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER


Registratienummer: EU/1/14/920
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 april 2014
Niet beschikbaar