Zoeken

Terug naar resultaatlijst

BOTOX, 100 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: BOTULINUM TOXINE, Type A
ATC: M03AX01 - Botulinum Toxin
Hulpstoffen: HUMAAN ALBUMINE OPLOSSING
NATRIUMCHLORIDE
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intradermaal gebruik


Registratienummer: RVG 117146
Procedurenummer: IE/H/0113/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 september 2015
Handelsvergunninghouder: Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar road
WESTPORT, COUNTY MAYO (IERLAND)