Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alprolix 3000 IU, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof:
  • EFTRENONACOG ALFA 3000 IE/flacon
Hulpstoffen:
  • HISTIDINE, (L-)
  • MANNITOL (D-) (E 421)
  • NATRIUMCHLORIDE
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • POLYSORBAAT 20 (E 432)
  • SACCHAROSE
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/16/1098
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 mei 2016
Niet beschikbaar