Zoeken

Terug naar resultaatlijst

AirBuFo Forspiro 160/4,5 microgram/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld

Werkzame stof: BUDESONIDE
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
ATC: R03AK07 - Formoterol and budesonide
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
Farmaceutische vorm: Inhalatiepoeder, voorverdeeld
Toedieningsweg: Inhalatie


Registratienummer: RVG 121024
Procedurenummer: SE/H/1688/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 juli 2018
Handelsvergunninghouder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Niet beschikbaar