Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Octreotide depot Teva 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

Werkzame stof: OCTREOTIDEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
OCTREOTIDE
ATC: H01CB02 - Octreotide
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
POLOXAMEER 188
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 122165
Procedurenummer: CZ/H/0801/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 augustus 2019
Handelsvergunninghouder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar