Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kesimpta 20 mg, oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: OFATUMUMAB
Hulpstoffen: ARGININE, (L-)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/21/1532
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 maart 2021
Niet beschikbaar