Zoeken

Terug naar resultaatlijst

EpiPen 300 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 1 mg/ml

Werkzame stof: ADRENALINE 1 mg/ml
ATC: C01CA24 - Epinephrine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126808//32727
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 november 2020
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar