Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lonapegsomatropine Ascendis Pharma 6,3 mg, poeder en oplossing voor injectie in een patroon

Werkzame stof: LONAPEGSOMATROPINE SAMENSTELLING overeenkomend met
SOMATROPINE
Hulpstoffen: BARNSTEENZUUR (E 363)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TREHALOSE (Alpha, Alpha-) 2-WATER
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/21/1607
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 januari 2022
Niet beschikbaar