Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, oplossing voor injectie in een patroon

Werkzame stof: SOMATROPINE (rDNA)
ATC: H01AC01 - Somatropin
Hulpstoffen: FENOL
HISTIDINE, (L-)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLOXAMEER 188
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129143//24224
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 december 2021
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar