Zoeken

Terug naar resultaatlijst

AJOVY 225 mg, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: FREMANEZUMAB
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1358
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 maart 2019
Niet beschikbaar