Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Proscar 5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: FINASTERIDE
ATC: G04CB01 - Finasteride
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DOCUSAAT NATRIUM
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 15482
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juli 1992
Handelsvergunninghouder: N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB OSS
Niet beschikbaar