Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Mirena, IUD 20 microgram/24 uur

Werkzame stof:
  • LEVONORGESTREL 52 mg/stuk
ATC: G02BA03 - Plastic Iud With Progestogen
Hulpstoffen:
  • BARIUMSULFAAT
  • COPOLYMEER VAN DIMETHYLSILOXAAN-METHYLVINYLSILOXAAN
  • IJZEROXIDE ZWART (E 172)
  • POLYDIMETHYLSILOXAAN SILASTIC MDF 0373 AFGIFTE MEMBRAAN SLANG
  • POLYETHYLEEN
  • SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Afleveringsysteem voor intra-uterien gebruik
Toedieningsweg: Intra-uterien gebruik


Registratienummer: RVG 16681
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 februari 1996
Handelsvergunninghouder: Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT HOOFDDORP
Niet beschikbaar