Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Humatrope 6 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: SOMATROPINE (rDNA)
ATC: H01AC01 - Somatropin
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FOSFORZUUR (E 338)
GLYCEROL (E 422)
GLYCINE (E 640)
MANNITOL (D-) (E 421)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 17070
Procedurenummer: NL/H/0013/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 april 1994
Handelsvergunninghouder: Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ UTRECHT
Niet beschikbaar