Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Carboplatine Hospira 10 mg/ml Onco-Tain, concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml, 50 mg, 150 mg en 450 mg

Werkzame stof:
  • CARBOPLATINE 10 mg/ml
ATC: L01XA02 - Carboplatin
Hulpstoffen:
  • WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 23321
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juni 1999
Handelsvergunninghouder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar